OHSAS 18001 İle ISO 45001 Arasındaki İlişki Nedir? Farkları Nelerdir? Son Geçiş Tarihi Nedir?

OHSAS 18001 Neden ISO 45001 Oldu?

OHSAS 18001, BSI tarafından hazırlanmış, ISO (International Organization for Standardization) tarafından tanınmış ve günümüze kadar geçerliliği kabul görmüş iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemiydi. Ancak ISO kendisi tarafından ve birçok ülke tarafından ortak hazırlanmış bir iş güvenliği standardı ihtiyacına yönelik talepler olması nedeniyle kendisinin hazırlamış olduğu ISO 45001 standardını yayınlamaya başladı.

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) verilerine göre dünyada her yıl 3,2 milyondan fazla insan, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybediyor. Dahası, her yıl 160 milyon yeni meslek hastalığı vakası ve 300 milyon ölümcül olmayan iş kazası vakası bildiriliyor. Bu kötü istatistiğin hızlıca iyileştirilmesi için tüm dünyada standart bir modelin uygulanması son derece kritik. ISO 45001 standardı ile iş yerlerinde zorunlu politikalar, hedefler ve prosesler geliştirilerek, iş sağlığı ve güvenliği seviyesinin arttırılması hedefleniyor. Bu standart ile her bir iş yerindeki tehlike ve risklerin belirlenmesi, bunların uygun şekilde ortadan kaldırılması ya da makul risk seviyesine düşürülmesi için planların hazırlanması gerekecek. Yeni standartta personelin bu tip çalışmalarda daha aktif rol alması ve muhtelif tehlikelerin belirlenmesinde yardımcı olması bekleniyor.

Aynı zamanda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi birçok yarar içermekte, bunlar kurumlara çeşitli avantajlar sağlayacak. Doğal olarak işletmelerin kaza maliyetleri düşecek, muhtemel gecikme ve duruşlar engellenecek, sigorta maliyetleri ve devamsızlık oranlarında önemli iyileştirmeler sağlanacak.

Yeni standartta temel değişiklik, yönetim kademesinin süreçleri sahiplenmesi ve liderlik yapması yönünde kurgulanmış. ISO 45001’de tedarikçiler ile alt işverenlerin de iş sağlığı ve güvenliği şartlarına detaylı olarak yazılmıştır. OHSAS 18001 tehlike odaklı yapılandırılmışken, ISO 45001 risklerin tespit edilmesi ve yönetilmesi ön plana çıkarılmıştır. ISO 45001’de risk, çalışan, iş yeri gibi tanımlarda köklü değişiklikler yapılırken; takip, ölçüm, etki, iş güvenliği süreç ve performansı gibi yeni tanımlar tarifler eklenmiş.

Standart, birçok iş sağlığı konusunu da organizasyonların gündeminde ön sıralara taşıyacak. Uzun dönem toz, gürültü ve titreşime maruz kalma, çalışanların sağlığını tehdit eden ve meslek hastalığı sonucu kayıplara neden olan konuların en başında geliyor. ISO 45001’in getireceği farkındalık ile gürültüye bağlı işitme kaybı, mesleki solunum sistemi hastalıkları, Sallantı/Titreşime bağlı kas, kemik ve eklem rahatsızlıkları meydana getiren süreçler incelenerek, sürekli takip yöntemleri ve iyileştirmelerle sağlıklı çalışma alanları oluşturulması sağlanacaktır.

ISO 45001:2018 İSGS Standardına Son Geçiş Tarihi Nedir?

ISO/FDIS (Final Draft International Standard / Son Taslak Uluslararası Standart) 12 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. 25 Ocak 2018 tarihinde yapılan oylama ile kabul edildi. ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Standardı 12 Mart 2018 tarihinde yayınlandı. Standardın yayımlanması sonrasında üç yıllık bir geçiş süreci vardır. 12 Mart 2021 tarihine kadar Ohsas 18001 belgesi alan kuruluşlar ISO 45001 versiyonuna geçişi tamamlayarak belgelerini almak zorundadır.

    tr Turkish
    X